Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7685
Title: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ giao dịch trực tiếp đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Authors: Cao, Thị Hoa
Advisor: Lê, Thị Minh Hằng, TS.
Keywords: Nghiên cứu
Chất lượng dịch vụ
Giao dịch trực tiếp
Khách hàng cá nhân
Ngân hàng Agribank
Chi nhánh Ngũ Hành Sơn
Dịch vụ ngân hàng
Thành phố Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 133 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7685
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CaoThiHoa.TT.pdfTóm tắt241.86 kBAdobe PDFView/Open
CaoThiHoa.TV.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.