Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7683
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của tính vị chủng đến ý định mua hàng nội của người tiêu dùng - trường hợp sản phẩm bánh kẹo tại thị trường thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Kim Dung
Advisor: Ngô, Thị Khuê Thư, TS.
Keywords: Tính vi Chủng
Ý định hành vi
Hàng nội
Người tiêu dùng
Sản phẩm bánh kẹo
Thị trường Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 131 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7683
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranKimDung.TT.pdfTóm tắt238.66 kBAdobe PDFView/Open
TranKimDung.TV.pdfToàn văn1.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.