Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7680
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng thẻ thanh toán nội địa của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Ngọc Minh Trang
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Nghiên cứu
Thẻ thanh toán nội địa
Khách hàng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 125 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7680
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNgocMinhTrang.TT.pdfTóm tắt462.33 kBAdobe PDFView/Open
TranNgocMinhTrang.TV.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.