Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7656
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008 – 2009 đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Võ, Như Tùng
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai, TS.
Keywords: Nghiên cứu
Ảnh hưởng
Khủng hoảng tài chính toàn cầu
Giai đoạn 2008 - 2009
Chất lượng kiểm toán
Chất lượng báo cáo tài chính
Công ty
Niêm yết
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 122 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7656
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoNhuTung.TT.pdfTóm tắt1.19 MBAdobe PDFView/Open
VoNhuTung.TV.pdfToàn văn3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.