Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7652
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần, Thị Ngọc Diệp
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng, TS.
Keywords: Phân tích
Nhân tố ảnh hưởng
Mức độ ảnh hưởng
Hiệu quả tài chính
Công ty Sản xuất hàng tiêu dùng
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 109 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7652
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiNgocDiep.TT.pdfTóm tắt1.24 MBAdobe PDFView/Open
TranThiNgocDiep.TV.pdfToàn văn2.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.