Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7644
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Other Titles: Credit Risk Control in Household Business Loans at Vietnam Joint Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank) - Da Nang Branch
Authors: Lê, Đại Sơn
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro
Rủi ro tín dụng
Hộ kinh doanh
Vietinbank
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 145 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7644
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeDaiSon.TT.pdfTóm tắt1.25 MBAdobe PDFView/Open
LeDaiSon.TV.pdfToàn văn6.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.