Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7643
Title: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Thị Tú Trinh
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Xếp hạng tín dụng nội bộ
Khách hàng cá nhân kinh doanh
Agribank
Chi nhánh Hải Châu
Quản trị rủi ro tín dụng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 167 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7643
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiTuTrinh.TT.pdfTóm tắt378.68 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiTuTrinh.TV.pdfToàn văn7.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.