Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7642
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Thị Tường Linh
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Phân tích
Hoạt động
Kiến nghị
Ngân hàng TMCP Quân đội
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 126 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7642
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiTuongLinh.TT.pdfTóm tắt1.05 MBAdobe PDFView/Open
DoThiTuongLinh.TV.pdfToàn văn5.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.