Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7641
Title: Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đinh, Hoàng Vũ Lâm
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Công tác bảo đảm tiền vay
Tài sản
Hoàn thiện
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi nhánh Đà Nẵng
Kiến nghị
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 120 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7641
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhHoangVuLam.TT.pdfTóm tắt1.09 MBAdobe PDFView/Open
DinhHoangVuLam.TV.pdfToàn văn5.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.