Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7640
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định giá bất động sản trong cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Other Titles: Finalizing the Valuation of Real Estate in Lending at VietCapital Joint Stock Commercial Bank
Authors: Võ, Ngọc Luân
Advisor: Trương, Hồng Trình, PGS.TS.
Keywords: Thẩm định giá
Bất động sản
Cho vay
Hoàn thiện
Ngân hàng TMCP Bản Việt
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 154 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7640
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoNgocLuan.TT.pdfTóm tắt753.48 kBAdobe PDFView/Open
VoNgocLuan.TV.pdfToàn văn12.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.