Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7639
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty ngành thủy sản niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Ngô, Thị Thùy Trang
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Nghiên cứu
Hiệu quả kinh doanh
Cấu trúc tài chính
Quản trị các khoản phải thu
Quản trị hàng tồn kho
Cơ cấu tài sản
Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp
Quy mô doanh nghiệp
Ngành thủy sản
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 106 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7639
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiThuyTrang.TT.pdfTóm tắt613.96 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiThuyTrang.TV.pdfToàn văn5.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.