Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7637
Title: Tác động của khả năng sinh lời đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Cao, Thị Hạnh Dung
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Khả năng sinh lời
Tác động
Giá cổ phiếu
Nghiên cứu
Công ty niêm yết
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Mô hình Fama-French 3 nhân tố
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 92 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7637
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CaoThiHanhDung.TT.pdfTóm tắt704.3 kBAdobe PDFView/Open
CaoThiHanhDung.TV.pdfToàn văn1.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.