Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7636
Title: Nghiên cứu mối tương quan giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Authors: Võ, Phương Thùy
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Tỷ giá hối đoái
Cán cân thương mại
Cán cân thanh toán
Mối quan hệ
Thực nghiệm tại Việt Nam
Bằng chứng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 91 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7636
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoPhuongThuy.TT.pdfTóm tắt910.12 kBAdobe PDFView/Open
VoPhuongThuy.TV.pdfToàn văn2.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.