Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7635
Title: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Other Titles: Analyze the Situation of Consumer Lending at the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Da
Authors: Trần, Thanh Nhã
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Ngân hàng thương mại
Tài chính
Lãi suất ưu đãi
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Vietcombank
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 128 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7635
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThanhNha.TT.pdfTóm tắt895.69 kBAdobe PDFView/Open
TranThanhNha.TV.pdfToàn văn4.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.