Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7634
Title: Phân tích hoạt động cho vay nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi
Other Titles: Analysis Agricultural Loans - A Case Study at the Branch of Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development in Quang Ngai Province
Authors: Đoàn, Thị Thu Phương
Advisor: Tống, Thiện Phước, TS.
Keywords: Nông nghiệp
Hộ nông dân
Cho vay nông nghiệp
Cho vay thủy sản
Cho vay chuỗi liên kết
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Quảng Ngãi
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 119 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7634
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiThuPhuong.TT.pdfTóm tắt540.2 kBAdobe PDFView/Open
DoanThiThuPhuong.TV.pdfToàn văn1.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.