Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7631
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam
Authors: Phạm, Huỳnh Vĩnh Uyên
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Quản lý chi bảo hiểm xã hội
Lập dự toán chi bảo hiểm xã hội
Quy trình chi bảo hiểm xã hội
Kiểm soát chi bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 118 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7631
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamHuynhVinhUyen.TT.pdfTóm tắt309.26 kBAdobe PDFView/Open
PhamHuynhVinhUyen.TV.pdfToàn văn6.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.