Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7630
Title: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Other Titles: The determinants of bank profitability in Vietnam
Authors: Võ, Thị Bích Ngọc
Advisor: Nguyễn, Ngọc Anh, TS.
Keywords: Các nhân tố tác động
Khả năng sinh lời
Ngân hàng thương mại Việt Nam
ROA
NIM
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 127 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7630
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiBichNgoc.TT.pdfTóm tắt548.29 kBAdobe PDFView/Open
VoThiBichNgoc.TV.pdfToàn văn2.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.