Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7629
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ tình Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp
Hoàn thiện công tác quản lý thuế
Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 117 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7629
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMyLinh.TT.pdfTóm tắt330.17 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMyLinh.TV.pdfToàn văn5.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.