Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7627
Title: Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng thương mại
Hoàn thiện
Tín dụng
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 116 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7627
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuyen.TT.pdfTóm tắt992.36 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHuyen.TV.pdfToàn văn6.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.