Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7599
Title: Ảnh hưởng của hoạt động đầu tư đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Lê, Thị Thiện Thảo
Advisor: Hoàng, Dương Việt Anh, TS.
Keywords: Hiệu quả hoạt động
Hoạt động đầu tư
Tài sản cố định
Sản xuất kinh doanh
Lợi nhuận
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 103 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7599
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThienThao.TT.pdfTóm tắt879.98 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThienThao.TV.pdfToàn văn5.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.