Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7598
Title: Hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng đối với hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn
Authors: Hồ, Thị Cẩm Phương
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Ngân hàng trung ương
Ngân hàng thương mại
Thanh tra
Giám sát ngân hàng
Giám sát từ xa
Thanh tra tại chỗ
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 135 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7598
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiCamPhuong.TT.pdfTóm tắt1.14 MBAdobe PDFView/Open
HoThiCamPhuong.TV.pdfToàn văn6.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.