Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7597
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Văn phòng khu vực Bắc Trung Bộ - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Other Titles: Improving the loan appraisal for corporate customers at the North Central Regional Office - Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
Authors: Trần, Văn Nam
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Thẩm định
Hoàn thiện công tác thẩm định
Cho vay khách hàng doanh nghiệp
Văn phòng khu vực
Sacombank
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã ngành: 60.34.01.02; 117 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7597
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanNam.TT.pdfTóm tắt534.23 kBAdobe PDFView/Open
TranVanNam.TV.pdfToàn văn8.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.