Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7595
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin bắt buộc trên thuyết minh báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Sang Tây
Advisor: Phạm, Hoài Hương, TS.
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Công bố thông tin
Thuyết minh
Mức độ công bố thông tin
Thuyết minh báo cáo tài chính
Doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành. Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 134 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7595
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiSangTay.TT.pdfTóm tắt481.19 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiSangTay.TV.pdfToàn văn2.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.