Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7594
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa đo lường lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế: Trường hợp các công ty viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Đo lường lợi nhuận kế toán
Thu nhập chịu thuế
Mối quan hệ
Các công ty viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 101 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7594
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyLinh.TT.pdfTóm tắt318.05 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuyLinh.TV.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.