Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7593
Title: Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Thanh Thảo
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Thông tin kế toán
Nhu cầu thông tin kế toán
Nhu cầu quản lý
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
Đơn vị thuộc Sở Giáo dục Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 112 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7593
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThanhThao.TT.pdfTóm tắt592.22 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThanhThao.TV.pdfToàn văn1.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.