Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7590
Title: Nghiên cứu việc vận dụng và ảnh hưởng của việc vận dụng các công cụ kế toán quản trị đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Xuân Bình
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS.
Keywords: Kế toán quản trị
Vận dụng
Ảnh hưởng
Thành quả hoạt động của doanh nghiệp
Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 127 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7590
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeXuanBinh.TT.pdfTóm tắt234.21 kBAdobe PDFView/Open
LeXuanBinh.TV.pdfToàn văn1.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.