Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7589
Title: Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Đại học Quảng Nam
Authors: Mai, Thị Thu Hằng
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Thẻ cân bằng điểm
Đánh giá thành quả hoạt động
Vận dụng
Trường Đại học Quảng Nam
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 159 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7589
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiThiThuHang.TT.pdfTóm tắt391.68 kBAdobe PDFView/Open
MaiThiThuHang.TV.pdfToàn văn1.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.