Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7588
Title: Đo lường khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Oanh
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai, TS.
Keywords: Kiểm toán
Khoảng cách kỳ vọng
Hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính
Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 96 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7588
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHongOanh.TT.pdfTóm tắt534.58 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHongOanh.TV.pdfToàn văn1.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.