Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7579
Title: Xây dựng chương trình truyền thông marketing cho dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Khanh
Advisor: Phạm, Thị Lan Hương, PGS.TS.
Keywords: Chương trình truyền thông
Marketing
Truyền thông marketing
Dịch vụ tiền gửi
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Chi nhánh Hùng Vương
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 121 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7579
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiKhanh.TT.pdfTóm tắt829.66 kBAdobe PDFView/Open
LeThiKhanh.TV.pdfToàn văn5.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.