Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7578
Title: Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách cho các huyện thị, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam
Authors: Huỳnh, Thị Ngân Phương
Advisor: Hồ, Kỳ Minh, TS.
Keywords: Hoàn thiện phân cấp
Quản lý ngâ sách
Tỉnh Quảng Nam
Ngân sách nhà nước
Giai đoạn 2011-2015
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 121 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7578
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiNganPhuong.TT.pdfTóm tắt431.46 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiNganPhuong.TV.pdfToàn văn6.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.