Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7564
Title: Ảnh hưởng của cổ đông lớn đến thanh khoản cổ phiếu của công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Thị Hoài Trinh
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Thanh khoản cổ phiếu
Cổ đông lớn
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 86 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7564
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHoaiTrinh.TT.pdfTóm tắt780.42 kBAdobe PDFView/Open
LeThiHoaiTrinh.TV.pdfToàn văn7.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.