Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7557
Title: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Authors: Nguyễn, Văn Khôi
Advisor: Lê, Bảo, TS.
Keywords: Nông nghiệp
Phát triển nông nghiệp
Thị xã Gia Nghĩa
Tỉnh Đắk Nông
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.01.05; 123 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7557
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanKhoi.TT.pdfTóm tắt416.63 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanKhoi.TV.pdfToàn văn2.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.