Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7552
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Quyên
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS.
Keywords: Lập dự toán tổng thể doanh nghiệp
Các nhân tố ảnh hưởng
Kế toán quản trị
Nghiên cứu
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 114 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7552
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiQuyen.TT.pdfTóm tắt296.98 kBAdobe PDFView/Open
LeThiQuyen.TV.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.