Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7547
Title: Các nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đến điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trong trường hợp có phát hành thêm cổ phiếu
Authors: Phan, Nguyễn Thùy Uyên
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng, TS.
Keywords: Quản trị công ty
Các nhân tố ảnh hưởng
Điều chỉnh lợi nhuận
Các công ty niêm yết có phát hành thêm cổ phiếu
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 114 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7547
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanNguyenThuyUyen.TT.pdfTóm tắt530.15 kBAdobe PDFView/Open
PhanNguyenThuyUyen.TV.pdfToàn văn1.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.