Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7531
Title: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Minh Khoa
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Hoạt động tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk
Agribank
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 114 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7531
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenMinhKhoa.TT.pdfTóm tắt464.14 kBAdobe PDFView/Open
NguyenMinhKhoa.TV.pdfToàn văn1.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.