Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7518
Title: Đo lường sự gắn kết của người tiêu dùng đối với các thương hiệu bằng Big Data
Authors: Vũ, Huy Bình
Advisor: Võ, Quang Trí, TS.
Keywords: Gắn kết người tiêu dùng
Thương hiệu
Big data
Đo lường gắn kết
Truyền thông xã hội
Marketing số
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 110 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7518
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuHuyBinh.TT.pdfTóm tắt407.91 kBAdobe PDFView/Open
VuHuyBinh.TV.pdfToàn văn4.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.