Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7516
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thống tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Tây Nguyên
Authors: Vương, Thị Nga
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS.
Keywords: Nghiên cứu
Nhân tố ảnh hưởng
Vận dụng công cụ kế toán
Kế toán quản trị
Công cụ kế toán quản trị truyền thống
Tây Nguyên
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 119 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7516
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuongThiNga.TT.pdfTóm tắt2.38 MBAdobe PDFView/Open
VuongThiNga.TV.pdfToàn văn16.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.