Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7512
Title: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Mai
Advisor: Ngô, Hà Tấn, PGS.TS.
Keywords: Phân tích hiệu quả hoạt động
Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 145 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7512
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyMai.TT.pdfTóm tắt473.47 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuyMai.TV.pdfToàn văn17.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.