Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7473
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Authors: Hoàng, Thị Ái Thủy
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Hiệu quả kinh doanh
Phân tích
Ngành xây dựng
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Doanh nghiệp
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán: 60.34.03.01; 102 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7473
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiAiThuy.TT.pdfTóm tắt550.11 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiAiThuy.TV.pdfToàn văn1.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.