Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7472
Title: Dự đoán khả năng sai phạm báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Hoàng, Thị Thanh Huyền
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Sai phạm báo cáo tài chính
Dự đoán
Doanh nghiệp
Đánh giá
Gian lận báo cáo tài chính
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.01.03; 110 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7472
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiThanhHuyen.TT.pdfTóm tắt665.69 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiThanhHuyen.TV.pdfToàn văn1.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.