Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7442
Title: Nghiên cứu kỹ thuật nhận diện và phát hiện gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện
Authors: Châu, Thị Hiệp
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai, TS
Keywords: Công ty niêm yết
Báo cáo tài chính
Kỹ thuật nhận diện gian lận
Kỹ thuật phát hiện gian lận
Gian lận
Công ty kiểm toán độc lập
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 141 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7442
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChauThiHiep.TT.pdfTóm tắt632.44 kBAdobe PDFView/Open
ChauThiHiep.TV.pdfToàn văn1.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.