Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7440
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính dài hạn của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Đinh, Thị Thu thủy
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng, TS
Keywords: Cân bằng tài chính dài hạn
Doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
Nhân tố ảnh hưởng
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 110 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7440
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThiThuThuy.TT.pdfTóm tắt446.93 kBAdobe PDFView/Open
DinhThiThuThuy.TV.pdfToàn văn1.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.