Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7416
Title: Quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các trung tâm dạy nghề tỉnh Kon Tum
Authors: Trần, Văn Thịnh
Advisor: Võ, Nguyên Du, PGS.TS.
Keywords: Giáo dục dạy nghề
Lao động nông thôn
Trung tâm dạy nghề
Kon Tum
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 128 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7416
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanThinh.TT.pdfTóm tắt559.95 kBAdobe PDFView/Open
TranVanThinh.TV.pdfToàn văn2.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.