Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7415
Title: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Trịnh, Thị Phương Linh
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS
Keywords: Đội ngũ giáo viên
Giáo dục thường xuyên
Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện
Quảng Ngãi
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 128 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7415
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrinhThiPhuongLinh.TT.pdfTóm tắt456.89 kBAdobe PDFView/Open
TrinhThiPhuongLinh.TV.pdfToàn văn1.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.