Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7398
Title: Biện pháp quản lý công tác học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II
Authors: Nguyễn, Thị Thôi
Advisor: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS
Keywords: Quản lý công tác học sinh, sinh viên
Giáo dục đại học
Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 141 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7398
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThoi.TT.pdfTóm tắt358.01 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThoi.TV.pdfToàn văn1.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.