Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7362
Title: Giải pháp Marketing tín dụng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Trần, Ngọc Duy
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Marketing
Giải pháp
Bán lẻ
Marketing ứng dụng bán lẻ
BIDV Đắk Lắk
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 121 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7362
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNgocDuy.TT.pdfTóm tắt835.14 kBAdobe PDFView/Open
TranNgocDuy.TV.pdfToàn văn4.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.