Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7361
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Phạm, Văn Đằng
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: CRM
DangCo-opBank
Quản trị quan hệ khách hàng
Mô hình IDIC
Co-opBank
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 110 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7361
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamVanDang.TT.pdfTóm tắt727.14 kBAdobe PDFView/Open
PhamVanDang.TV.pdfToàn văn7.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.