Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7360
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đặng, Nam Hưng
Advisor: Nguyễn, Xuân Lãn, TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
ABBANK Đà Nẵng
BCI Model
IDIC
Giá trị tương tác
KPIs
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 124 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7360
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangNamHung.TT.pdfTóm tắt374.56 kBAdobe PDFView/Open
DangNamHung.TV.pdfToàn văn3.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.