Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7306
Title: Phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ tỉnh Bình Định
Authors: Trần, Xuân Huy
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Keywords: Phát triển nhân lực
Nhân lực ngành Nội vụ
Ngành Nội vụ
Nội vụ Bình Định
Bình Định
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10; 136 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7306
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranXuanHuy.TT.pdfTóm tắt1 MBAdobe PDFView/Open
TranXuanHuy.TV.pdfToàn văn36.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.