Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7285
Title: Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk
Authors: Trương, Công Thái
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Vốn đầu tư
Nghiên cứu
Tác động
Tăng trưởng kinh tế
Đắk Lắk
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.01.05; 97 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7285
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongCongThai.TT.pdfTóm tắt241.14 kBAdobe PDFView/Open
TruongCongThai.TV.pdfToàn văn3.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.